Deze privacyverklaring geldt voor iXperience en eventueel gelieerde handelsnamen ofwel ondernemingen.

Persoonlijke gegevens
Wij verzamelen uitsluitend persoonlijke gegevens voor doeleinden, zoals het verwerken van een betaling, het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van een abonnement aan u, of het afhandelen van een sollicitatie.
We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie, welke we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.
Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot het bezoekersgedrag van onze websites, echter dit is nooit gekoppeld aan persoonlijke informatie en volledig anoniem.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt?
Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.
Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek, of in samenhang met bepaalde transacties en opdrachten die u ons voorlegt en ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.Wanneer u een opt-in hebt gedaan (akkoord voor mailen) dan kunnen wij u op zeer periodieke momenten een mail met informatie en updates over onze diensten en producten sturen.

Uw keuzemogelijkheden
Wij maken gebruik van Analytics (door Google) om te kunnen zien hoe vaak en waarom onze site wordt bezocht. Indien u hier op tegen bent kunt u gerust een ad-block installeren. De gegevens zijn overigens in grote mate geanonimiseerd en bevatten nimmer persoonlijke gegevens. Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Beveiliging van gegevens
Wij werken naar een zo hoog mogelijke standaard voor het verwerken van persoonsgegevens binnen onze organisatie door:

  • Scheiding van informatie op toegang en autorisatie, zowel fysiek als online;
  • Fysieke toegangsbeveiliging van afdelingen, automatisering, kantoor en datacenters;
  • Uitsluitend de relevante persoonsgegevens (need-to-know) beschikbaar te maken voor de functies welke deze nodig hebben om te verwerken;
  • Inzet van beveiligde online informatiesystemen en AVG gecertificeerde leveranciers;
  • Aandacht te geven aan tegenmaatregelen op het gebied van omzeiling;
  • Centralisatie van gegevens voor solide controle;
  • U heeft ten allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen door iXperience, wij zullen hier terstond gehoor aan geven en u hiervan op de hoogte stellen.
  • Daarnaast zijn wij altijd in staat onnodige of irrelevante gegevens die niet voor de uitvoering van onze dienst nodig zijn te verwijderen.

U kunt uw gegevens eenvoudig laten verwijderen door contact met ons op te nemen via het contactformulier of door te bellen (telefoonnummer op de homepagina).

Wilt u de informatieverzameling door Google Analytics uitschakelen? Klik dan hieronder op de link.

Disable Google Analytics